Con người tận tâm  Công nghệ thân thiện  Cội nguồn truyền thống - Vì cuộc sống an toàn  Vì cộng đồng nhân ái   Vì môi trường mãi xanh

Thống kê truy cập

003769107
Hôm nay:
Hôm qua:
Tất cả:
130
122
3769107
Slide item 1
Slide item 2
Slide item 3
Slide item 4
Slide item 5

Mục tiêu Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 và Chương trình DSM, DR

- Mục tiêu chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 theo Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ:

+ Giai đoạn 2019-2025: Tiết kiệm 5 - 7% tổng mức tiêu thụ năng lượng toàn quốc; Giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 6,5 %.

+ Giai đoạn 2025-2030: Tiết kiệm 8 - 10% tổng mức tiêu thụ năng lượng toàn quốc; Giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 6,0 %.

- Mục tiêu Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện (Demand Side Management - DSM) giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2030 theo quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ:

+ Mục tiêu tổng quát:

* Triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, kinh tế - xã hội để thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện; Sự tham gia chủ động của khách hàng sử dụng điện đóng vai trò quan trọng góp phần đảm bảo cung ứng điện, nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả kinh tế chung của hệ thống điện gắn với phát triển bền vững ngành điện và ngành năng lượng;

* Chương trình quốc gia về DSM được triển khai phù hợp với xu thế phát triển của ngành năng lượng, ngành điện và quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đảm bảo tối ưu mọi nguồn lực xã hội, hiệu quả và lợi ích của khách hàng sử dụng điện và các đơn vị điện lực trong chuỗi quá trình từ sản xuất - truyền tải - phân phối - bán điện và sử dụng điện;

* Giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện vùng, miền nhằm giảm nhu cầu về vốn đầu tư để xây dựng mới, mở rộng hệ thống điện, góp phẩn giảm áp lực tăng giá điện, khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng và phát triển bền vững;

* Nâng cao nhận thức khách hàng sử dụng điện và toàn xã hội trong việc quản lý nhu cầu điện và sử dụng điện hiệu quả; từng bước chuyển từ khách hàng sử dụng điện truyền thống sang khách hàng sử dụng điện thông minh.

+ Mục tiêu cụ thể: Giảm công suất phụ tải đỉnh năm 2020: 300 MW; Năm 2025: 1.000 MW; Năm 2030: 2.000 MW

- Mục tiêu của Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện (Demand Respond - DR) theo quyết định số 175/QĐ-BCT ngày 28 tháng 1 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương:

+ Mục tiêu tổng quát:

* Đẩy mạnh triển khai chương trình DR, trở thành chương trình trọng tâm, chiến lược và góp phần lớn vào việc thực hiện các mục tiêu cụ thể của chương trình DSM;

* Xây dựng và thực hiện chương trình DR là một hoạt động, giải pháp trong kế hoạch SXKD của các Tổng Công ty Điện lực, Công ty Điện lực nhằm tối ưu hóa hoạt động SXKD; Góp phần đảm bảo cung ứng điện; Nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện; Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

+ Mục tiêu cụ thể:

* Đảm bảo sau năm 2020 chương trình DR được triển khai rộng rãi với sự tham gia tự nguyện, chủ động của nhiều đối tượng khách hàng sử dụng điện trên toàn quốc;

* Phấn đấu giảm công suất phụ tải đỉnh ít nhất năm 2020: 90 MW; Năm 2025: 300 MW; Năm 2030: 600 MW