Con người tận tâm  Công nghệ thân thiện  Cội nguồn truyền thống - Vì cuộc sống an toàn  Vì cộng đồng nhân ái   Vì môi trường mãi xanh

Thống kê truy cập

003769080
Hôm nay:
Hôm qua:
Tất cả:
103
122
3769080
Slide item 1
Slide item 2
Slide item 3
Slide item 4
Slide item 5

Hoàn thành sớm mục tiêu Chương trình Quốc gia DSM, DR giai đoạn 2019-2030 nhờ việc xã hội hóa truyền thông tiết kiệm điện và xã hội hóa đơn vị thực hiện điều chỉnh phụ tải điện

Qua kết quả khảo sát từ 7.995 khách hàng có 7595 khách hàng (Chiếm 95%) khách hàng ý thức rằng tiết kiệm điện năng sẽ giảm chi tiêu cá nhân và góp phần giảm ngân sách nhà nước trong việc đầu tư sản xuất, truyền tải, cung cấp nguồn điện đồng thời hạn chế tác động gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên cũng từ khảo sát này có tới 7195 khách hàng (Chiếm 90%) chưa thực sự biết làm thế nào để xác định được hệ thống điện phía sau công tơ của khách hàng một giờ, một ngày tiêu tốn thực tế hết bao nhiêu kwh điện để từ đó khách hàng hiểu và biết cách quản lý, sử dụng điện an toàn, đúng công suất đã lắp đặt.

Ngày 22 tháng 10 năm 2019 Công ty TNHH Ứngdụng công nghệ và Dịch vụ cộng đồngđã xây dựng chương trình: "Chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) chủ động và điều chỉnh phụ tải điện (DR) tự nguyện 0110Y giai đoạn 2019 - 2030" trình Văn phòng Chính phủ, Bộ Công thương, Cục Điều tiết Điện lực - Bộ Công thương, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhằm triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 theo quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện (Demand Side Management - DSM) giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2030 theo quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện (Demand Respond - DR) theo quyết định số 175/QĐ-BCT ngày 28 tháng 1 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Mặc dù là lĩnh vực mới nhưng bằng giải pháp truyền thông thực tế, chính sách hỗ trợ thiết thực của chương trình sẽ đem lại lợi ích cho khách hàng, ngành điện và toàn xã hội.

“ Theo tính toán của chương trình: Mỗi ngày chỉ cần có thêm 6 khách hàng tham gia trên 63 tỉnh thành thì đến 2025 với 689.850 khách hàng thực hiện đã hoàn thành mục tiêu DR tiết giảm được 689,85 MW/ngày và mỗi ngày chỉ cần có thêm 18 khách hàng tham gia trên 63 tỉnh thành thì đến 2025 với 2.069.550 khách hàng thực hiện đã hoàn thành mục tiêu DSM tiết giảm được 2.069,55 MW/ngày”.