Con người tận tâm  Công nghệ thân thiện  Cội nguồn truyền thống - Vì cuộc sống an toàn  Vì cộng đồng nhân ái   Vì môi trường mãi xanh

Thống kê truy cập

003807111
Hôm nay:
Hôm qua:
Tất cả:
13
50
3807111
Slide item 1
Slide item 2
Slide item 3
Slide item 4
Slide item 5

Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 7/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 20/CT-TTg Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2020

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TIẾT KIỆM ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

Trong nhiều năm qua, việc cung ứng điện cho nền kinh tế luôn được đảm bảo, làm nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, giữ vững an ninh quốc phòng, ổn định xã hội. Tuy nhiên, xét bối cảnh nguồn cung ứng điện giai đoạn 2020 - 2025 gặp nhiều thách thức do: (i) tình trạng thủy văn đảm bảo mức phát điện của các nhà máy thủy điện trên hệ thống sông diễn biến theo chiều hướng bất lợi bởi biến đổi khí hậu; (ii) sự phụ thuộc ngày càng sâu rộng vào năng lượng sơ cấp nhập khẩu; (iii) nguồn điện gió, điện mặt trời vẫn còn hạn chế về quy mô và còn nhiều rào cản kỹ thuật trong khai thác, sử dụng; (iv) nhiệt điện gặp nhiều khó khăn trong mở rộng đầu tư, trong khi đó, nhu cầu điện vẫn tiếp tục tăng ở mức cao, bình quân 10%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế, thì việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả phải được coi là giải pháp quan trọng, cấp bách nhằm tiếp tục duy trì ổn định an ninh năng lượng, phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế đất nước trong 05 năm tới.

Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực trong ý thức sử dụng điện theo hướng tiết kiệm và hiệu quả. Kết quả là, đã tiết kiệm được trên 9 tỷ kWh, tương đương 15.000 tỷ đồng, với mức tiết kiệm bình quân đạt 1,5% tổng điện năng tiêu thụ hằng năm. Đây là tiền đề quan trọng cho phép cả nước cần phải tiếp tục đẩy nhanh, mạnh việc cải thiện chất lượng sử dụng điện, coi tiết kiệm điện là một giải pháp then chốt để giảm thiểu nguy cơ thiếu điện trong giai đoạn 2020 - 2025.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, trong giai đoạn 2020 - 2025, cả nước phải phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ. Để đạt được mục tiêu này, yêu cầu mọi tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện việc tiết kiệm điện, cụ thể như sau:

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể - xã hội thực hiện một số giải pháp sau:

a) Thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở:

- Phối hợp với cơ quan điện lực sở tại xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị mình, đảm bảo hằng năm tối thiểu tiết kiệm 5,0% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị tiêu thụ điện tại cơ quan, đơn vị.

- Phổ biến, quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể người lao động, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hằng năm.

- Đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện.

- Tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia.

b) Thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời:

- Các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời chủ trì, phối hợp với cơ sở cung cấp điện xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện, theo đó, phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 20% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020 - 2025 cho các hoạt động chiếu sáng trên.

- Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo bằng đèn tiết kiệm điện; Áp dụng công nghệ điều khiển tự động trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời.

- Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công trình chiếu sáng công cộng chuẩn bị đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp.

- Đẩy nhanh lộ trình thực hiện tự động hóa chiếu sáng theo khung thời gian và điều kiện thời tiết của các công trình chiếu sáng công cộng.

- Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của cơ quan điện lực sở tại; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của cơ quan điện lực tại địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện.

c) Thực hiện tiết kiệm điện tại các hộ gia đình:

- Sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn năng lượng theo Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.

- Thường xuyên thực hành hành vi sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại gia đình như: tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết; ưu tiên mua sắm các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng; hạn chế tối đa sử dụng bóng đèn sợi đốt; lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời.

d) Thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ:

- Thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

- Xây dựng và phổ biến thực hiện nội quy tiết kiệm điện của đơn vị cho khách hàng, nhân viên; phối hợp với cơ sở cung ứng điện thực hiện việc giảm nhu cầu sử dụng điện khi có yêu cầu.

đ) Thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất:

- Xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như: đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải; thực hiện kế hoạch sản xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm; hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải.

- Lắp đặt, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió vào hệ thống năng lượng nội bộ; ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao.

- Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm, rà soát, chấn chỉnh việc chấp hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có liên quan.

- Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp là đối tượng điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật quy định về định mức tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm phải tuân thủ định mức tiêu hao năng lượng theo quy định.

2. Bộ Công Thương có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai Chỉ thị này, tổng hợp kết quả thực hiện hằng năm, báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai khẩn trương các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 và Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 trong đó đặc biệt chú trọng tới hoạt động điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại và thương mại.

- Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện vận hành tối ưu các nhà máy điện và lưới điện truyền tải, phân phối nhằm sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng sơ cấp và giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền liên tục, rộng rãi để nhân dân biết và thực hiện tiết kiệm điện.

- Đôn đốc các Sở Công Thương hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, dịch vụ thực hiện đầu tư, triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng thay thế các trang thiết bị có hiệu suất thấp bằng các thiết bị, dây chuyền sản xuất có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về định mức sử dụng năng lượng cho đơn vị sản phẩm của ngành/tiểu ngành.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng chỉ tiêu tiết kiệm điện theo năm cho địa phương.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát, áp dụng chế tài xử phạt đối với các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức không thực hiện các quy định về sử dụng năng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

3. Bộ Tài chính có trách nhiệm:

- Phối hợp với Bộ Công Thương và các bên liên quan nghiên cứu, xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế tài chính cho phép Tập đoàn Điện lực Việt Nam hạch toán vào giá thành các nhiệm vụ về thúc đẩy tiết kiệm điện.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan để bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2020 ban hành theo Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát bổ sung, xây dựng và ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về hiệu suất năng lượng đối với các thiết bị tiêu thụ điện.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương chỉ đạo các Đài phát thanh, truyền hình và các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương xây dựng và thực hiện liên tục các chương trình phát thanh và truyền hình về tiết kiệm điện, áp dụng đơn giá phù hợp cho việc tuyên truyền, phổ biến về tiết kiệm điện.

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm:

- Xây dựng và đưa các chỉ tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và giai đoạn.

- Chỉ đạo các đài phát thanh - truyền hình, các cơ quan truyền thông trực thuộc liên tục tuyên truyền về tiết kiệm điện đối nhân dân trên địa bàn.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm quy định hiện hành về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Yêu cầu các cơ quan điện lực địa phương phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức đóng trên địa bàn xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện. Hỗ trợ Ủy ban nhân dân các cấp thống kê kết quả thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện của doanh nghiệp, tổ chức thuộc địa bàn cung cấp điện.

- Tổ chức khen thưởng và đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền để khen thưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có thành tích trong công tác tiết kiệm điện.

7. Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm:

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, phê duyệt và rà soát các dự án đầu tư, mua sắm công, triệt để tuân thủ quy định tại Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục, phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; giám sát chi phí sử dụng điện trong chi thường xuyên của các đơn vị hành chính sự nghiệp theo quy định mức tiết kiệm điện của Chỉ thị này.

8. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm:

- Vận hành tối ưu các nhà máy điện và lưới điện truyền tải, phân phối nhằm sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng sơ cấp và giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống. Huy động một cách hợp lý công suất và điện năng các nhà máy thủy điện, các nguồn điện mua của các nhà máy điện độc lập và các nguồn điện dự phòng của khách hàng.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện và báo cáo Bộ Công Thương kết quả thực hiện chương trình tiết kiệm điện hằng năm và giai đoạn.

- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Khí tượng - Thủy văn quốc gia, cập nhật dự báo về thời tiết và nguồn nước, chủ động thực hiện các phương án vận hành hiệu quả, sử dụng tiết kiệm nguồn nước để phát điện.

- Chủ trì, phối hợp cùng với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng, báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế tài chính cho phép việc hạch toán chi phí của hoạt động thúc đẩy tiết kiệm điện vào giá thành sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

9. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện có trách nhiệm chỉ đạo và thi hành nghiêm Chỉ thị này.

10. Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn kinh tế;
- VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, CN (2).
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Hỏi đáp về điều hòa nhiệt độ

1. Hỏi: Có bao nhiêu loại ga cho điều hòa hiện nay?

Đáp: Có 3 loại R22, R32, R410

Khuyến cáo: R22 các máy thế hệ máy mới không dùng do tác động xấu tới môi trường, ăn mòn phá hủy đường ống và dàn nóng nhanh.

2. Hỏi: Phân biệt nạp ga gì cho máy?

Đáp: Tất cả các máy đều có thông số kỹ thuật, loại ga sử dụng ghi trên catalog (tài liệu hướng dẫn) và tem dán trên máy.

Khuyến cáo: Máy cũ mất, mờ thông số; thợ kém, cẩu thả có thể nạp nhầm gây hỏng máy.

3. Hỏi: Khi nào cần nạp ga bổ sung?

Đáp: Khi tháo, lắp chuyển vị trí mới; khi lắp mới đường ống dài; khi sử dụng thường xuyên; khi sử dụng lâu ngày; khi mát không sâu, không mát...

Khuyến cáo: Tất cả các máy đều có thông số chiều dài đường ống, nếu vượt quá phải nạp ga để bổ sung lượng thiếu hụt trên đường ống để không ảnh hưởng hiệu suất và tuổi thọ kể cả máy mới.

4. Hỏi: Khi nào cần thay ga?

Đáp: Khi tháo, lắp chuyển vị trí mới mà bị rò rỉ hết ga do vỡ đường ống, hở đường ống; tháo lắp sai quy trình; Sau khi sửa chữa phần lạnh (log, dàn nóng,đường ống...); khi sử dụng lâu ngày, sử dụng liên tục trong ngày; khi mát không sâu, không mát...

Khuyến cáo: Phải thực hiện đúng quy trình nạp ga để đạt được thông số của nhà sản xuất ghi trên máy, trên tài liệu hướng dẫn.

5. Hỏi: Dụng cụ chiết nạp ga?

Đáp: Bắt buộc phải có máy hút chân không; Đồng hồ đo ga; Đồng hồ đo dòng điện (Ampe kìm); bình nén ga đúng chủng loại, đảm bảo chất lượng.

Khuyến cáo: Phải thực hiện đúng quy trình nạp ga để đạt được thông số của nhà sản xuất ghi trên máy, trên tài liệu hướng dẫn.

6. Hỏi: Có nên tự vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa không?

Đáp: Chỉ nên tháo lưới chắn phần mặt lạnh để vệ sinh nếu thấy bẩn. Tuyệt đối không tự xịt nước nếu không hiểu quy trình, biết vị trí phần mạch điều khiển, cảm biến, quạt sẽ gây hậu quả mất an toàn, mất tiền về sự thiếu hiểu biết.

Khuyến cáo: Phải tắt nguồn điện (Aptomat) khi tháo, lau sạch lưới khi lắp.

7. Hỏi: Tự vệ sinh, bảo dưỡng điều hòa có đảm bảo hiệu suất thiết kế không?

Đáp: Không. Vệ sinh lưới chắn phần mặt lạnh chỉ có tác dụng khi máy vận hành bình thường, đủ ga, giàn nóng, lạnh không bẩn khi đó sẽ làm không khí lưu thông tốt hơn.

Khuyến cáo: Sau khi vệ sinh lưới chắn phần mặt lạnh mà không có tác dụng thì nên tắt máy báo thợ kiểm tra.

8. Hỏi: Sử dụng điều hòa sao cho tiết kiệm điện, an toàn cho sức khỏe?

Đáp: An toàn cho sức khỏe là ưu tiên số 1 phải đảm bảo rằng điều hòa luôn sạch (hạn chế bụi mịn, vi khuẩn từ điều hòa phát tán trong phòng); không để nhiệt độ chênh lệch quá 8-10 0c với bên ngoài; Tiếp sau là tiết kiệm tiền điện khi sử dụng đúng cách: Đặt nhiệt độ trên 25 0c; Che chắn hạn chế thất thoát nhiệt; Điều hòa sạch mới vận hành đúng hiệu suất và tiêu thụ điện đúng công suất máy theo thông số nhà sản xuất.

Khuyến cáo: Nên bảo dưỡng định kỳ là vì an toàn cho sức khỏe và tiết kiệm tiền điện.

9. Hỏi: Bảo dưỡng điều hòa định kỳ thời gian nào?

Đáp: Tùy mức độ sử dụng và thời gian sử dụng, tùy môi trường xung quanh vị trí phòng, vị trí đặt giàn nóng. Dùng theo mùa thì nên bảo dưỡng trước mùa hè; Dùng thường xuyên thì 6 tháng/lần; Dùng liên tục trong ngày (Cơ quan, nhà xưởng, cửa hàng...) thì nên 3 tháng/lần

Khuyến cáo: Không nên ấn định thời gian mà căn cứ vào thời gian sử dụng thực và môi trường xung quanh cũng như tình trạng vận hành mới chính xác.

10. Hỏi: Quy trình kỹ thuật cơ bản bảo dưỡng điều hòa?

Đáp: Mỗi loại điều hòa có quy trình bảo dưỡng chi tiết nhưng cần đảm bảo các bước kỹ thuật chính sau: 1. Kiểm tra hiện trạng bằng mắt giàn lạnh, đường ống, giàn nóng; 2. Kiểm tra sự vận hành (đóng nguồn 10 -15 phút); 3. Vệ sinh giàn lạnh, nóng; 4. Đo kiểm ga bằng đồng hồ đo ga kết hợp ampe kìm để xác định công suất thực, xác định ga có bẩn không, còn đủ ga theo thông số kỹ thuật máy không; 5. Chiết nạp bổ sung nếu thiếu, xả thải thay toàn bộ ga nếu quá bẩn.

Khuyến cáo: Nếu không thực hiện đúng quy trình sẽ ảnh hưởng chất lượng sau bảo dưỡng và gây hiểu lầm giữa thợ với khách hàng về chi phí phát sinh.

11. Hỏi: Nguyên nhân điều hòa vẫn chạy nhưng không mát?

Đáp: Có rất nhiều nguyên nhân như: 1. Quá bẩn giàn lạnh, giàn nóng; 2. Rò rỉ giàn lạnh, giàn nóng, đường ống gây hết ga; 3. Chết tụ; 4. Chết lốc (Block); 5. Hỏng mạch, sai chỉ thị cảm biến nhiệt... và nhiều nguyên nhân khác rất phức tạp nếu đi vào chi tiết chỉ có thể xác định bằng kiểm tra tại thực địa.

Khuyến cáo: Nếu máy vẫn chạy nhưng không mát nên gọi thợ chuyên nghiệp kiểm tra ngay.

12. Hỏi: Nguyên nhân điều hòa không chạy?

Đáp: Có rất nhiều nguyên nhân như: 1. Mất nguồn; 2. Hỏng mạch ... và nhiều nguyên nhân khác rất phức tạp nếu đi vào chi tiết chỉ có thể xác định bằng kiểm tra tại thực địa với thợ lành nghề.

Khuyến cáo: Nếu máy không chạy chắc chắn phải gọi ngay thợ chuyên nghiệp kiểm tra.

13. Hỏi: Lắp đặt điều hòa như thế nào để đảm bảo hiệu suất và tuổi thọ?

Đáp: Lắp mới rất đơn giản nhưng nếu không đúng kỹ thuật và mỹ thuật sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khách hàng. Lưu ý: 1. Giàn lạnh: vị trí đảm bảo mỹ quan, đạt hiệu suất tản nhiệt cao nhất; Dễ vận hành, bảo dưỡng, khắc phục khi lỗi hỏng; 2. Giàn nóng: Vị trí đặt tránh ánh nắng trực tiếp, thông thoáng để thoát nhiệt nhanh nhất, độ chênh theo khuyến cáo nhà SX; đảm bảo an toàn, dễ bảo dưỡng, khắc phục khi lỗi hỏng; 3. Đường ống: đủ độ dày, kín, không (gập, méo, móp), bảo ôn chắc chắn; Không quá dài theo khuyến cáo nhà SX; 4. Nguồn điện có thiết bị bảo vệ (Aptomat) độc lập, đúng chỉ thị, điểm đấu nối chắc chắc, an toàn, cách điện tốt, dây chất lượng đảm bảo chịu tải (tiết diện dư); 5. Đường thải nước chắc chắn, không đọng, dẫn đấu nối vào nơi thải phù hợp.

Khuyến cáo: Nên gọi thợ chuyên nghiệp lắp đặt và bảo hành, bảo trì đúng khuyến cáo và thực tế sử dụng.

14. Hỏi: Nên lắp đặt điều hòa hãng nào, cần lưu ý điều gì?

Đáp: Tùy nhu cầu, khả năng, sở thích và chế độ ưu đãi mà tùy chọn hãng SX nhưng phải lưu ý những điều sau: 1. Chọn công suất phù hợp không gian lắp; 2. Thông số tiêu thụ điện, hiệu suất làm lạnh; 3. Tác động môi trường: tiếng ồn, ô nhiễm; 4. Giá cả và phụ kiện đi kèm; 5. Linh kiện thay thế khi lỗi hỏng, khi hết bảo hành...

Khuyến cáo: Nên được tư vấn trước khi mua, tìm nhà cung cáp uy tín và chọn thợ chuyên nghiệp

15. Hỏi: Có bao nhiêu loại điều hòa?

Đáp: Có thể chia thành các loại theo hình thức, đặc điểm chính: 1. Điều hòa treo tường, áp trần (Một giàn nóng, một giàn lạnh treo tường); 2. Điều hòa tủ đứng (Một giàn nóng, một giàn lạnh kiểu tủ di động); 3. Điều hòa âm trần cassette, âm trần nối ống gió (Một giàn nóng, một giàn lạnh treo trên trần, tường ); 4. Điều hòa hệ thống multi, VRV (Một giàn nóng, nhiều giàn lạnh treo trên trần, tường); 5. Điều hòa công nghiệp.

Khuyến cáo: Nên được tư vấn trước khi mua, tìm nhà cung cáp uy tín và chọn thợ chuyên nghiệp

16. Hỏi: Điều hòa 2 chiều là gì?

Đáp: Điều hòa có tính năng làm lạnh và làm nóng (gia nhiệt)

Khuyến cáo: Tùy mục đích sử dụng nên được tư vấn trước khi mua, tìm nhà cung cấp uy tín và chọn thợ chuyên nghiệp.

17. Hỏi: Điều hòa inverter là gì?

Đáp: Điều hòa có sử dụng biến tần để điều khiển công suất máy nén. Lốc được khởi động từ từ đến khi đạt nhiệt độ đặt thì sẽ giảm (không ngắt Lốc) giúp duy trì nhiệt ổn định, đỡ ồn hơn tuy nhiên thời gian để đạt nhiệt độ đặt lâu hơn, chi phí đầu tư, sửa chữa cao.

Khuyến cáo: Tùy mục đích, nhu cầu sử dụng thường xuyên, liên tục, sử dụng nơi đóng, mở cửa thường xuyên mới có tác dụng tiết kiệm điện (Do không đóng, ngắt Lốc khi không đạt nhiệt độ đặt). Nên được tư vấn trước khi mua, tìm nhà cung cáp uy tín và chọn thợ chuyên nghiệp.

18. Hỏi: CV, HP, BTU là gì?

Đáp:

+ CV (tiếng Pháp gọi là Cheval Vapeur: sức ngựa hay mã lực) là đơn vị đo công suất thường dùng cho tầu thuyền. 1 CV = 736W;

+ HP (tiếng Anh gọi là Horse Power: sức ngựa) là đơn vị đo công suất. 1 HP = 746W;

+ BTU (viết tắt của British Thermal Unit, một từ tiếng Anh chỉ đơn vị nhiệt Anh) là một đơn vị năng lượng sử dụng ở Hoa Kỳmô tả giá trị nhiệt (năng lượng) của nhiên liệu hay công suất của máy sưởi, lò sấy, lò nướng và máy lạnh. Khi sử dụng như một đơn vị công suấtcần được hiểu là BTU trên giờ (BTU/h). BTU hay BTU/h là lượng năng lượng cần thiết để 1 pound (454g) nước tăng lên 1 độ F (Fahrenheit).

Với máy lạnh, 1 HP ≈9.000 BTU . Quy ước: 1BTU ≈ 1055 J = 0,293 Wh. Máy lạnh công suất 9.000 BTU/h có năng lượng sinh ra trong 1 giờ là 9.000 x 0.293 = 2637 W.

Lưu ý, BTU là chỉ số phản ánh công suất làm lạnh của máy lạnh chứ không phải là công suất tiêu thụ điện.

Khuyến cáo: Quan tâm tới công suất làm lạnh để xác định mua máy cho không gian, thời gian và mục đích sử dụng.

19. Căn cứ vào diện tích hay thể tích phòng để chọn công suất đặt điều hòa?

Đáp: Căn cứ vào thể tích (m3) phòng để chọn công suất đặt cho điều hòa mới là chính xác.

Theo các thông số của nhà sản xuất đưa ra, 1m3 thể tích phòng cần ít nhất 200 BTU/h. Theo đó, máy lạnh công suất 9.000 BTU có thể lắp đặt cho phòng gia đình thể tích 45m3 (5*3*3m) , nhưng cũng thể tích này nếu lắp cho phòng có nhiều thiết bị phát nhiệt, nhiều người, đóng mở cửa thường xuyên như văn phòng, quán cà-phê, nhà hàng thì chọn công suất lớn hơn.

Khuyến cáo: Nên chọn công suất dư để dự phòng cho công năng của phòng tăng, sự hấp thụ, thất thoát nhiệt phòng và hiệu suất vận hành máy giảm dần theo thời gian.

20. Căn cứ để tính toán điều hòa tiêu thụ bao nhiêu điện (kwh)?

Đáp: Căn cứ vào công suất tối đa, dòng điện tối đa để tính toán chọn loại dây dẫn cấp điện và thiết bị bảo vệ (Aptomat) và tính công suất tiêu thụ điện tối đa. VD: 1 điều hòa ghi công suất làm lạnh 9000 BTU, dòng điện tối đa 5,6 A, công suất tối đa 1.200 w thì có nghĩa 1h tiêu thụ điện tối đa trong điều kiện lắp đặt đúng kỹ thuật:

Theo công thức A= P*t ( A: Điện năng tiêu thụ kwh; P: công suất phụ tải w; t: thời gian sử dụng giờ) = 1.200 w * 1h = 1.200 wh =1,2 kwh

(Không ngắt Lốc, làm việc trong chỉ định nhiệt độ min, quạt gió max)

Nhưng thực tế tiêu thụ điện thường ít hơn mức này vì khi đạt nhiệt độ đặt điều hòa sẽ cắt Lốc (Với điều hòa inverter sẽ vận hành chế độ min Lốc)

Để tính chính xác chỉ bằng cách đo dòng bằng Ampe kìm: Đo dòng max, min trong thời gian tương ứng trong điều kiện sử dụng thực tế của khách hàng và tình trạng vận hành đúng hiệu suất của điều hòa sẽ tính được công suất thực.

Tính theo phương pháp tương đương (80-90% dòng điện tối đa I­max = 4,48-5,04 A), điện áp danh định 220V theo công thức P=U*I= (985,6 - 1108,8)w thì tiêu thụ điện 1 giờ tương đương 1-1,1 kwh.

Khuyến cáo: Điều hòa vận hành đúng cách sẽ an toàn cho sức khỏe, tiêu thụ điện ở mức tối thiểu.

LIÊN KẾT

Trung tâm chăm sóc khách hàng - Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

cskh.evnhanoi.com.vn

Mục tiêu Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 và Chương trình DSM, DR

- Mục tiêu chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 theo Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ:

+ Giai đoạn 2019-2025: Tiết kiệm 5 - 7% tổng mức tiêu thụ năng lượng toàn quốc; Giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 6,5 %.

+ Giai đoạn 2025-2030: Tiết kiệm 8 - 10% tổng mức tiêu thụ năng lượng toàn quốc; Giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 6,0 %.

- Mục tiêu Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện (Demand Side Management - DSM) giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2030 theo quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ:

+ Mục tiêu tổng quát:

* Triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, kinh tế - xã hội để thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện; Sự tham gia chủ động của khách hàng sử dụng điện đóng vai trò quan trọng góp phần đảm bảo cung ứng điện, nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả kinh tế chung của hệ thống điện gắn với phát triển bền vững ngành điện và ngành năng lượng;

* Chương trình quốc gia về DSM được triển khai phù hợp với xu thế phát triển của ngành năng lượng, ngành điện và quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đảm bảo tối ưu mọi nguồn lực xã hội, hiệu quả và lợi ích của khách hàng sử dụng điện và các đơn vị điện lực trong chuỗi quá trình từ sản xuất - truyền tải - phân phối - bán điện và sử dụng điện;

* Giảm công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện quốc gia, hệ thống điện vùng, miền nhằm giảm nhu cầu về vốn đầu tư để xây dựng mới, mở rộng hệ thống điện, góp phẩn giảm áp lực tăng giá điện, khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng và phát triển bền vững;

* Nâng cao nhận thức khách hàng sử dụng điện và toàn xã hội trong việc quản lý nhu cầu điện và sử dụng điện hiệu quả; từng bước chuyển từ khách hàng sử dụng điện truyền thống sang khách hàng sử dụng điện thông minh.

+ Mục tiêu cụ thể: Giảm công suất phụ tải đỉnh năm 2020: 300 MW; Năm 2025: 1.000 MW; Năm 2030: 2.000 MW

- Mục tiêu của Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện (Demand Respond - DR) theo quyết định số 175/QĐ-BCT ngày 28 tháng 1 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương:

+ Mục tiêu tổng quát:

* Đẩy mạnh triển khai chương trình DR, trở thành chương trình trọng tâm, chiến lược và góp phần lớn vào việc thực hiện các mục tiêu cụ thể của chương trình DSM;

* Xây dựng và thực hiện chương trình DR là một hoạt động, giải pháp trong kế hoạch SXKD của các Tổng Công ty Điện lực, Công ty Điện lực nhằm tối ưu hóa hoạt động SXKD; Góp phần đảm bảo cung ứng điện; Nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện; Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

+ Mục tiêu cụ thể:

* Đảm bảo sau năm 2020 chương trình DR được triển khai rộng rãi với sự tham gia tự nguyện, chủ động của nhiều đối tượng khách hàng sử dụng điện trên toàn quốc;

* Phấn đấu giảm công suất phụ tải đỉnh ít nhất năm 2020: 90 MW; Năm 2025: 300 MW; Năm 2030: 600 MW

Hoàn thành sớm mục tiêu Chương trình Quốc gia DSM, DR giai đoạn 2019-2030 nhờ việc xã hội hóa truyền thông tiết kiệm điện và xã hội hóa đơn vị thực hiện điều chỉnh phụ tải điện

Qua kết quả khảo sát từ 7.995 khách hàng có 7595 khách hàng (Chiếm 95%) khách hàng ý thức rằng tiết kiệm điện năng sẽ giảm chi tiêu cá nhân và góp phần giảm ngân sách nhà nước trong việc đầu tư sản xuất, truyền tải, cung cấp nguồn điện đồng thời hạn chế tác động gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên cũng từ khảo sát này có tới 7195 khách hàng (Chiếm 90%) chưa thực sự biết làm thế nào để xác định được hệ thống điện phía sau công tơ của khách hàng một giờ, một ngày tiêu tốn thực tế hết bao nhiêu kwh điện để từ đó khách hàng hiểu và biết cách quản lý, sử dụng điện an toàn, đúng công suất đã lắp đặt.

Ngày 22 tháng 10 năm 2019 Công ty TNHH Ứngdụng công nghệ và Dịch vụ cộng đồngđã xây dựng chương trình: "Chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) chủ động và điều chỉnh phụ tải điện (DR) tự nguyện 0110Y giai đoạn 2019 - 2030" trình Văn phòng Chính phủ, Bộ Công thương, Cục Điều tiết Điện lực - Bộ Công thương, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững - Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhằm triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 theo quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình quốc gia về Quản lý nhu cầu điện (Demand Side Management - DSM) giai đoạn 2018-2020, định hướng đến 2030 theo quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện (Demand Respond - DR) theo quyết định số 175/QĐ-BCT ngày 28 tháng 1 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Mặc dù là lĩnh vực mới nhưng bằng giải pháp truyền thông thực tế, chính sách hỗ trợ thiết thực của chương trình sẽ đem lại lợi ích cho khách hàng, ngành điện và toàn xã hội.

“ Theo tính toán của chương trình: Mỗi ngày chỉ cần có thêm 6 khách hàng tham gia trên 63 tỉnh thành thì đến 2025 với 689.850 khách hàng thực hiện đã hoàn thành mục tiêu DR tiết giảm được 689,85 MW/ngày và mỗi ngày chỉ cần có thêm 18 khách hàng tham gia trên 63 tỉnh thành thì đến 2025 với 2.069.550 khách hàng thực hiện đã hoàn thành mục tiêu DSM tiết giảm được 2.069,55 MW/ngày”.

Khai trương Tổng đài chăm sóc khách hàng sau công tơ điện 1900 299 995

Thiết thực hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất diễn ra từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày thứ Bẩy 28 tháng 3 năm 2020, TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC - Công ty TNHH Ứng dụng công nghệ và Dịch vụ cộng đồng khai trương Tổng đài chăm sóc khách hàng sau công tơ điện 1900 299 995 vào ngày 25 tháng 3 năm 2020 để thực hiện dịch vụ chăm sóc khách hàng sau công tơ điện và triển khai thí điểm chương trình Quản lý nhu cầu điện (DSM) chủ động - Điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện giai đoạn 2019-2030.

Chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) chủ động và điều chỉnh phụ tải điện (DR) tự nguyện giai đoạn 2019 - 2030 viết tắt là chương trình 0110Y với khẩu hiệu:

"Mỗi khách hàng sử dụng điện tiết giảm tối thiểu 1KW công suất phụ tải trong 1 giờ cao điểm mỗi ngày được hỗ trợ 10 năm sử dụng dịch vụ chăm sóc khách hàng sau công tơ".

Thông qua Tổng đài 1900 299 995 Quý khách hàng sẽ được hỗ trợ thiết thực, tư vấn tận tình từ đó hiểu và biết cách để chủ động điều chỉnh nhu cầu sử dụng điện trong ngày tránh giờ cao điểm, đồng thời tự nguyện điều chỉnh phụ tải tối thiểu 1kw công suất trong giờ cao điểm.

Bảo dưỡng, lắp đặt điều hòa và thiết bị điện sau công tơ

Đáp ứng nhu cầu về Bảo dưỡng. lắp đặt điều hòa và các Thiết bị điện sau công tơ tại Hà Nội và 27 tỉnh thành Miền Bắc

Đối với tất cả các phụ tải, thiết bị điện sau một thời gian sử dụng thì vệ sinh, bảo dưỡng là một công việc hết sức cần thiết và quan trọng. Đặc biệt đối với điều hòa là thiết bị tiêu tốn nhiều điện việc vệ sinh điều hòa định kỳ không chỉ giúp cho thiết bị hoạt động đúng thông số về tiêu thụ điện, hiệu suất làm việc thực, kéo dài thời gian sử dụng mà còn giúp bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình bạn.

Thời gian bảo dưỡng điều hòa hợp lý?

Thời gian vệ sinh máy điều hòa phụ thuộc rất nhiều yếu tố, dưới đây là một số khuyến cáo về thời gian để bạn tiến hành bảo trì và vệ sinh điều hòa định kỳ:

 • Đối với hộ gia đình: Quý khách nên có thói quen vệ sinh khoảng từ 6 - 12 tháng/lần và nên thực hiện trước mùa hè tránh tình trạng không mát hoặc bị hỏng mới gọi thợ khi đó sẽ phải chờ đợi lâu và chịu giá đắt.
 • Đối với cơ quan, doanh nghiệp, nhà hàng: Nên vệ sinh trung bình 3 - 6 tháng/lần tùy theo mức độ sử dụng và môi trường làm việc có nhiều bụi bẩn, hóa chất hay không.
 • Đối với cơ sở, xí nghiệp sản xuất: Nên vệ sinh  khoảng 3 tháng/lần do tần suất hoạt động của thiết bị có thể lên đến 24/24 để phục vụ công việc.
 • Những tiêu chí để chọn Công ty bảo dưỡng điều hòa uy tín và chất lượng

  Việc tìm và lựa chọn được Dịch vụ bảo dưỡng điều hòa và các thiết bị điện sau công tơ uy tín tại Hà Nội cũng như 27 tỉnh thành miên Bắc là một trong những khó khăn của khách hàng vì trên thị trường hiện nay có vô số đơn vị cung cấp dịch vụ. 

  TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC tự hào khi là một trong những đơn vị cung Dịch vụ bảo dưỡng điều hòa và các thiết bị điện sau công tơ hàng đầu tại Việt Nam. Đến với TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC bạn sẽ an tâm về chất lượng dịch vụ, giá cả minh bạch, đội ngũ chuyên nghiệp.

 • Kinh nghiệm và kỹ thuật của đội ngũ nhân viên vệ sinh

  Trong quá trình lựa chọn công ty cung cấp Dịch vụ bảo dưỡng điều hòa và các thiết bị điện sau công tơ, khách hàng nên tìm hiểu một số thông tin về kinh nghiệm và tinh thần làm việc, thời gian hoạt động và phục vụ khách hàng của công ty đó.

  TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC  có đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm trong nghề và thường xuyên được khách hàng đánh giá chất lượng.

 • Giá cả minh bạch

  Giá cả dịch vụ là một trong những điều cần chú ý quan tâm, bởi các chiêu trò “chặt chém” của thợ sửa chữa trong quá trình thực hiện nhất là vào mùa cao điểm nắng nóng khi khách hàng bắt buộc phải dùng điều hòa.

  Với TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC, giá cả dịch vụ sẽ được báo giá chi tiết. Quý khách được trả phí dịch vụ đúng báo giá, dự toán và được kiểm soát qua Tổng đài chăm sóc khách hàng sau công tơ điện 1900 299.995

  Thời gian nhanh chóng

  Kể từ khi khách hàng gọi Tổng đài đăng ký, đặt lịch, nhân viên  TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC  sẽ đến khảo sát, báo giá và thực hiện vệ sinh công nghiệp thiết bị điện sau công tơ chỉ sau 02 giờ. Điều này giúp khách hàng dễ dàng sắp xếp thời gian phù hợp với công việc.

  Hiện nay, TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC không chỉ cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp thiết bị điện sau công tơ tại Hà Nội mà còn có mặt tại 27 tỉnh thành phố miền Bắc. Với mong muốn mang lại sự trải nghiệm và chất lượng tốt nhất cho khách hàng. TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐIỆN LỰCđang từng bước mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ của mình lên từng ngày bằng việc tư vấn, tiếp nhận yêu cầu của Quý khách thông qua Tổng đài 1900.299.995

StartTrang trước12Trang sauEnd
Page 1 of 2