Humans dedicated  Friendly Technologies   Traditional RootsCỘI NGUỒN TRUYỀN THỐNG

Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng

Công ty chúng tôi cần tuyển nhân sự và cộng tác viên - Công việc: + Phát triển thị trường - Quảng bá thương hiệu - Quản lý giao nhận hàng hóa. Số lượng: 45 + Quản trị website và các phầm mềm quản lý, dịch vụ: 03 - Địa bàn: Hà Nội - Yêu cầu: Thái độ làm việc tích cực, thẳng thắn, trung thực, chia sẻ; Không trong…