55 NGÀY THỰC HÀNH ĐỂ THAY ĐỔI CUỘC SỐNG VỚI DƯỠNG SINH VẠN HẠNH - ĂN UỐNG ĐÚNG CÁCH - SUY NGHĨ LÀNH MẠNH

Tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng lao động và cộng tác viên

Công ty chúng tôi cần tuyển - Công việc: + Phát triển thị trường - Quảng bá thương hiệu - Quản lý giao nhận hàng hóa. Số lượng: 45 + Sơ chế, chế biến nông sản - Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm, bao gói. Số lượng: 09 + Quản trị website và các phầm mềm quản lý, dịch vụ: 03 - Địa bàn: Hà Nội - Yêu…